News/Announcements

   

O, Come, Let Us Adore Him  (Services for the Days of Christmas)

        Divine Worship            Sunday,     12/30                9:00 AM

                with Holy Communion

        Servicio de Adoración   Domingo    12/30                11:30 AM

                con Santa Comunión

       

        The Epiphany              Sunday      1/06          9:00 AM

                with Holy Communion

        La Epifinía                  Domingo    1/06          11:30 AM

                con Santa Comunión

 

Pages